Animals Without Limits

American Swedish non profit organisation

Category Archives: Tidningen Nära

Street Dogs and People Heal their Inner Anger in Different Ways

0

The insecurity inside of us can make it difficult to balance a direct communication with balanced feelings. Often it is our own egos that put a stop to the unconditional love for ourselves and others. When we understand that it is ourselves that we have to love without criticizing, the fears that pierce our hearts will disappear.
We are created by the Universe and are perfect.
Once again, I read from my notebook. How could a dog be that spiritual deeper than myself, a human?
Immediately I was ashamed over my own thought. Who was I to judge or condemn?
The wise street dog that sat beside me would not be owned by anyone.
His eyes were glittering humbly, and still I was ashamed even more by my previous notion of superiority.
I realized that although his freedom would be short on the streets, he was ok with it. For him the freedom was not to be on anyone’s “leash” and moreover, freedom had no sense of time.
Once more, I felt shame over my own faith experiences. The more people (and street dogs) I encounter, I come to realize that it is about how I reacte to other people and animals. It shows who I really am.
There are no suicides among stray dogs.
When you have love for yourselves and for all, no one will be able to destroy you. We stray dogs give each other respect, and respect where we are in our own development.
We see you as lovable people. Your attitude to us animals shows where you are on life’s path. When you stop receiving lessons you will be hard-hearted and dare no longer to love anymore. You become judgmental people. An aggressive dog has not been badly treated by life in itself, but by man within that life. An aggressive street dog also knows that it is difficult to survive with aggression, and walks away to be alone and heal itself. While an aggressive man is not only attacking himself, but the entire Universe, the Earth, man and Animals.
Love the Universe with all your heart, mind, and strength. Then you can love your neighbor as yourself. We all come from the same source.
That’s Amore!
Mia Mattsson-Mercer

Ett meddelande från djurriket på Andra sidan

1
Mia Mattsson-Mercer krönika pa Tidningen Näras hemsida http://www.tidningennara.se 


Vi djur lever efter vinden som är vår lärare. Du kan höra hennes röst om du lyssnar tillräckligt noga. Ljuset tillsammans med mörkret visar oss vägen. Människan är antingen vår vän eller fiende. Ni längtar efter frihet men inser inte att ni redan är fria! Det handlar om mod. Ni föds med gåvan av vetandet, men låter andra ta den ifrån er. 

Jag hoppade till där jag satt på kontoret för att göra min meditation, innan dagen började. Mina hundar låg stilla och ett svagt snarkande hördes ifrån de äldre hundarna.  

När ni håller oss i fångenskap tar ni sakta bort vårt tänkande. 

Orden ekade inom mig. Jag hade känt likadant när jag var hemma med barnen som små. Hur jag själv höll på att bli galen av instängdhet. Min hjärna domnade sakta bort. Men vem var denna inre röst som kom till mig under min meditation? Jag slöt ögonen igen och tog två djupa andetag. Impulserna kom snabbt tillbaka.

Många människor tittar ned på hemlösa människor och djur. Men de har sin frihet. Hemlösa har en annan lärdom som de följer. När ni människor är arga eller stressade är det som ett slags gift utsöndrar i era kroppar. Ni har så många sjukdomar. Djur i frihet lever längre än husdjuren. Ni ser väldigt sällan gatuhundar som plötsligen är arga eller stressade.

Vi behöver aldrig lära oss något genom en sjukdom. När vi blir sjuka accepterar vi det utan rädslor och mediterar oss igenom processen. Healing kommer från våra familjemedlemmar som ligger på ett behörigt avstånd. Vi är aldrig rädda, för vi vet vad som finns på Andra sidan. Livet ger er flera chanser. Gör som gatuhundarna, följ den inre kompassen. Du är född god, slarva inte bort din välvilja. När du ger din godhet till någon, aktiverar du ett liv med mod. 
That’s  Amore!
Mia Mattsson-Mercer

A Longing After a Fragrant Freedom

0

  You can read CEO Mia Mattsson Mercer’s column; Tidningen Nara CLICK HERE


 A Longing After a Fragrant Freedom 

Otello and I meet 2008 and again 2016. He was still in a cage 14 years old.
“Some of us know what family life is, but we have lost our freedom longing after other things. We long for all the scents, the freedom, the wind, the moon, to life itself. Without demands. With the fragrances that transform euphoric pleasure in us. To experience a deep peace in our souls, a peace of mind and harmony of different colors. To live in each moment. The same longing that many of you humans have. Otello “
That’s Amore!

Follow us on Instagram, @AnimalsWL

Trasiga själar hjälper varandra — Broken Souls has Strong Healing Ability

0Broken Souls has Strong Healing Ability to other Broken Souls
One family wanted to adopt a dog from my organization. The family was immediately very open about what their family situation looked like.
I was extremely grateful for their openness, it meant that I could quickly find a dog that matched their energies. A few months earlier, their daughter had tried to commit suicide. Now the family felt that a dog could help their daughter to “heal”, of course, along with their doctors and therapists. But, they reasoned, to have a four-legged friend who slept with her, agreed on walks, someone to confide in, and was there full of love, would be beneficial for her. Also, the demand for routines upon their daughter if she was responsible for a dog would additionally help to ground her and help her to heal.
Of course the whole family wanted a new family member, the time was right for all. There were many cute big dogs with a high-energy factor, but I had an overweight little brown female dog who had spent two years in a cage down in south Italy.
A dog with high energy to a home that are working so hard to heal, would not be good — its high energies could activate and add more stress for the the family and situation. The family needed a cool dog who knew what she wanted, loved life (and food) and to only wanted belong to a family.
When Iris arrived to the family, she chose right away the daughter’s bedroom to become her bedroom as well.  Is it that a “broken” soul recognizes another’s “broken” soul?
The dog Iris also had a claim to the daughter, “I’m there for you, but you also need to stay alive and be there for me.”
When the daughter woke up in the middle of the night to go to the bathroom, Iris sat up in her basket and waited calmly until she came back.
Every day I received updates from the family about how much they all loved Iris.
“Mia, we never dreamed that our daughter would feel as good as she does after only four months after our beloved dog’s arrival. “Iris therapy” really worked 100%. Best dog Ever!”
This business of “Rescue Dogs” really has a double meaning and paradox: is it we who save them, or is it they who will save us? Who really saves whom?
They ended their email: “We just got the dog we wanted, quiet, contact seeking, loving and ‘personal and wacky’ in a wonderful way. Greetings, family Iris “
When we see each other’s inside strength and beauty, discounting the outside of temporary weakness, then we can help and be helped. This is what is called unconditional perfection in the circle of life. About everyone’s right to live, love and seek happiness!
That’s Amore!

I had the families permission to write their story.

Trasiga själar hjälper varandra till läkning

En familj ville gärna adoptera en hund av mig. Familjen var med en gång väldigt öppna med hur deras familjeförhållande såg ut. Jag var oerhört tacksam över deras öppenhet, det gör att jag snabbare kunde finna en hund som matchade deras energier. 
Ett par månader tidigare hade deras dotter försökt begå självmord. Nu kände familjen att en hund skulle kunna hjälpa deras dotter till att ”läkas”, naturligtvis tillsammans med andra läkare och samtalsterapeuter.

Att ha en vän som sov tillsammans med henne, gick med på skogspromenader, någon att kunna anförtro sig till och som fanns där full av kärlek. Dessutom ställdes det krav på dottern, att hon också skulle finnas där med rutiner som infaller när man skaffar en hund.

Naturligtvis var hela familjen med på att ha en ny familjemedlem, tiden var mogen för alla. Där fanns många gulliga stora hundar med hög energifaktor, men jag hade en överviktig liten brun hundflicka som suttit två år i en bur nere i Italien.

En hund med hög energi till ett hem som arbetar med att läkas, ska inte ha höga energier som kan aktivera och tillföra mera stress. Familjen behövde en cool tik som visste vad hon ville, älskade livet (och mat) och att få tillhöra en familj.

När Iris anlände till familjen valde hon med en gång dotterns sovrum till sitt sovrum. Är det så att en ”trasig” själ känner igen en annans ”trasig” själ?

Men hunden Iris hade också ett krav till dottern: Jag finns där för dig, men du måste också stanna kvar i livet och finnas där för mig.

När dottern vaknade mitt i natten för att gå upp till badrummet satte sig Iris upp i sin korg och väntade lugnt tills hon kom tillbaka.  Varje dag fick jag uppdateringar med hur mycket de alla älskade Iris.

”Mia, vi kunde aldrig drömma om att vår dotter skulle må så bra som hon nu gör redan efter fyra månader efter vår älskade hunds ankomst. ”Iris-terapin” funkade verkligen till 100 %. Bästa hunden!
Det här med ”Rescuedogs”, får verkligen en dubbel innebörd: Är det vi som räddar dem, eller är det de som räddar oss? Vem räddar vem egentligen?Vi fick precis den hunden vi ville ha, lugn, kontaktsökande, kärleksfull samt ´personlig och knäpp´ på ett underbart sätt. Hälsningar Familjen Iris”

När vi ser varandras innersta styrka utanpå den temporära svagheten, kan vi hjälpa dem och de hjälper oss. Detta är vad som kallas villkorslös fullkomlighet, i livets cirkel. För allas rätt att leva!

That’s Amore!
Mia Mattsson-Mercer

Mia har fått godkännande av familjen att publicera deras historia. 

CHAINED ANIMALS IN THE HUMAN WORLD

0
Some of you have asked if I cannot translate my columns that I write for Magazine Nara. Here is my latest. Happy Reading!
Chained Animals in the Human World

He stood frozen with a thick chain around his neck. The beautiful Rottweiler’s neck weighed down and I could feel his pain along his entire back. Our eyes met!
I could not understand why the owner kept him chained and locked up in a cage! Despite the dull eyes he did radiate a strong wisdom. I feel a strong despair about chained animals, for all animals that are being held in captivity. 
Suddenly I heard an inner voice from him:
“You people show more fears than any other animal on this planet. You want to own and claim the lives of those who radiate love and wisdom. Your fears go on for generations and wont end until every single person says stop.
We animals have an important role in your life. Together!
What comes out from you affects the chain of life. It affects your neighbor, zoos, families, friends, strangers and most importantly, children.”
My daughter Olivia, was maybe three or four years old, when she went a couple of hours a week to an Italian kindergarten. One day the Kindergarten would go to the circus. My heart clenched. I did not want Olivia to go there, the circus used live animals. I expressed my despair to a good friend.
“Mia let her go there and get her own impression. If she does not get to go, it will be even more difficult for her to understand all the children’s joy the next day in school. She will feel excluded. In addition, she will never learn to argue either, ” said my wise friend.
It was with a fake smile, I waved goodbye to the happy children at the school bus. A few hours later I picked Olivia up at the schoolyard. She was walking towards me with her head bowed. Her little arms hugged me, “Mom, it was so horrible to see these animals, they do not feel good!”
My eyes filled with tears, I whispered quietly, thank you universe, and to my friend and to my wise little daughter Olivia.
You’re probably wondering what happened to the Rottweiler? I tried to talk to the owner of the Rottweiler and the police, but they all looked at me with empty, bland eyes. One night, “someone” cut the padlock and the neck chain with a bolt cutter. Today King lives at an unknown location with protected identity.
That’s Amore!
You can also read it on TIDNINGEN NARA in Swedish