Animals Without Limits

American Swedish non profit organisation

Category Archives: krönika

Ett meddelande från djurriket på Andra sidan

1
Mia Mattsson-Mercer krönika pa Tidningen Näras hemsida http://www.tidningennara.se 


Vi djur lever efter vinden som är vår lärare. Du kan höra hennes röst om du lyssnar tillräckligt noga. Ljuset tillsammans med mörkret visar oss vägen. Människan är antingen vår vän eller fiende. Ni längtar efter frihet men inser inte att ni redan är fria! Det handlar om mod. Ni föds med gåvan av vetandet, men låter andra ta den ifrån er. 

Jag hoppade till där jag satt på kontoret för att göra min meditation, innan dagen började. Mina hundar låg stilla och ett svagt snarkande hördes ifrån de äldre hundarna.  

När ni håller oss i fångenskap tar ni sakta bort vårt tänkande. 

Orden ekade inom mig. Jag hade känt likadant när jag var hemma med barnen som små. Hur jag själv höll på att bli galen av instängdhet. Min hjärna domnade sakta bort. Men vem var denna inre röst som kom till mig under min meditation? Jag slöt ögonen igen och tog två djupa andetag. Impulserna kom snabbt tillbaka.

Många människor tittar ned på hemlösa människor och djur. Men de har sin frihet. Hemlösa har en annan lärdom som de följer. När ni människor är arga eller stressade är det som ett slags gift utsöndrar i era kroppar. Ni har så många sjukdomar. Djur i frihet lever längre än husdjuren. Ni ser väldigt sällan gatuhundar som plötsligen är arga eller stressade.

Vi behöver aldrig lära oss något genom en sjukdom. När vi blir sjuka accepterar vi det utan rädslor och mediterar oss igenom processen. Healing kommer från våra familjemedlemmar som ligger på ett behörigt avstånd. Vi är aldrig rädda, för vi vet vad som finns på Andra sidan. Livet ger er flera chanser. Gör som gatuhundarna, följ den inre kompassen. Du är född god, slarva inte bort din välvilja. När du ger din godhet till någon, aktiverar du ett liv med mod. 
That’s  Amore!
Mia Mattsson-Mercer

A Longing After a Fragrant Freedom

0

  You can read CEO Mia Mattsson Mercer’s column; Tidningen Nara CLICK HERE


 A Longing After a Fragrant Freedom 

Otello and I meet 2008 and again 2016. He was still in a cage 14 years old.
“Some of us know what family life is, but we have lost our freedom longing after other things. We long for all the scents, the freedom, the wind, the moon, to life itself. Without demands. With the fragrances that transform euphoric pleasure in us. To experience a deep peace in our souls, a peace of mind and harmony of different colors. To live in each moment. The same longing that many of you humans have. Otello “
That’s Amore!

Follow us on Instagram, @AnimalsWL

Trasiga själar hjälper varandra — Broken Souls has Strong Healing Ability

0Broken Souls has Strong Healing Ability to other Broken Souls
One family wanted to adopt a dog from my organization. The family was immediately very open about what their family situation looked like.
I was extremely grateful for their openness, it meant that I could quickly find a dog that matched their energies. A few months earlier, their daughter had tried to commit suicide. Now the family felt that a dog could help their daughter to “heal”, of course, along with their doctors and therapists. But, they reasoned, to have a four-legged friend who slept with her, agreed on walks, someone to confide in, and was there full of love, would be beneficial for her. Also, the demand for routines upon their daughter if she was responsible for a dog would additionally help to ground her and help her to heal.
Of course the whole family wanted a new family member, the time was right for all. There were many cute big dogs with a high-energy factor, but I had an overweight little brown female dog who had spent two years in a cage down in south Italy.
A dog with high energy to a home that are working so hard to heal, would not be good — its high energies could activate and add more stress for the the family and situation. The family needed a cool dog who knew what she wanted, loved life (and food) and to only wanted belong to a family.
When Iris arrived to the family, she chose right away the daughter’s bedroom to become her bedroom as well.  Is it that a “broken” soul recognizes another’s “broken” soul?
The dog Iris also had a claim to the daughter, “I’m there for you, but you also need to stay alive and be there for me.”
When the daughter woke up in the middle of the night to go to the bathroom, Iris sat up in her basket and waited calmly until she came back.
Every day I received updates from the family about how much they all loved Iris.
“Mia, we never dreamed that our daughter would feel as good as she does after only four months after our beloved dog’s arrival. “Iris therapy” really worked 100%. Best dog Ever!”
This business of “Rescue Dogs” really has a double meaning and paradox: is it we who save them, or is it they who will save us? Who really saves whom?
They ended their email: “We just got the dog we wanted, quiet, contact seeking, loving and ‘personal and wacky’ in a wonderful way. Greetings, family Iris “
When we see each other’s inside strength and beauty, discounting the outside of temporary weakness, then we can help and be helped. This is what is called unconditional perfection in the circle of life. About everyone’s right to live, love and seek happiness!
That’s Amore!

I had the families permission to write their story.

Trasiga själar hjälper varandra till läkning

En familj ville gärna adoptera en hund av mig. Familjen var med en gång väldigt öppna med hur deras familjeförhållande såg ut. Jag var oerhört tacksam över deras öppenhet, det gör att jag snabbare kunde finna en hund som matchade deras energier. 
Ett par månader tidigare hade deras dotter försökt begå självmord. Nu kände familjen att en hund skulle kunna hjälpa deras dotter till att ”läkas”, naturligtvis tillsammans med andra läkare och samtalsterapeuter.

Att ha en vän som sov tillsammans med henne, gick med på skogspromenader, någon att kunna anförtro sig till och som fanns där full av kärlek. Dessutom ställdes det krav på dottern, att hon också skulle finnas där med rutiner som infaller när man skaffar en hund.

Naturligtvis var hela familjen med på att ha en ny familjemedlem, tiden var mogen för alla. Där fanns många gulliga stora hundar med hög energifaktor, men jag hade en överviktig liten brun hundflicka som suttit två år i en bur nere i Italien.

En hund med hög energi till ett hem som arbetar med att läkas, ska inte ha höga energier som kan aktivera och tillföra mera stress. Familjen behövde en cool tik som visste vad hon ville, älskade livet (och mat) och att få tillhöra en familj.

När Iris anlände till familjen valde hon med en gång dotterns sovrum till sitt sovrum. Är det så att en ”trasig” själ känner igen en annans ”trasig” själ?

Men hunden Iris hade också ett krav till dottern: Jag finns där för dig, men du måste också stanna kvar i livet och finnas där för mig.

När dottern vaknade mitt i natten för att gå upp till badrummet satte sig Iris upp i sin korg och väntade lugnt tills hon kom tillbaka.  Varje dag fick jag uppdateringar med hur mycket de alla älskade Iris.

”Mia, vi kunde aldrig drömma om att vår dotter skulle må så bra som hon nu gör redan efter fyra månader efter vår älskade hunds ankomst. ”Iris-terapin” funkade verkligen till 100 %. Bästa hunden!
Det här med ”Rescuedogs”, får verkligen en dubbel innebörd: Är det vi som räddar dem, eller är det de som räddar oss? Vem räddar vem egentligen?Vi fick precis den hunden vi ville ha, lugn, kontaktsökande, kärleksfull samt ´personlig och knäpp´ på ett underbart sätt. Hälsningar Familjen Iris”

När vi ser varandras innersta styrka utanpå den temporära svagheten, kan vi hjälpa dem och de hjälper oss. Detta är vad som kallas villkorslös fullkomlighet, i livets cirkel. För allas rätt att leva!

That’s Amore!
Mia Mattsson-Mercer

Mia har fått godkännande av familjen att publicera deras historia. 

What Kind of Language do the Animals Communicate in?

0

My column from Tidningen Nära


What Kind of Language do the Animals Communicate in?
Can a foreign dog from Italy understand the Swedish language when adopted in that country?
The brilliance of animals is that they can communicate in any language.
Animals talk in images and emotions. Its as if we would see a silent film that changes shades like a mood ring. They have clarity in what they are sending and do not send out different or contradictory signals as we humans can do. We can say one thing but mean something completely different.
Children and animals have the cleanest and clearest communication.
What is scientifically proven is, when animals communicate (or small children) they transmit images. These inner images are 0.4 seconds faster than our spoken words. We can think of something and often the animal perceives (or receives) it.
Body language is of course also a major factor in the whole process of communication, just as with humans. However, the animals must be required to learn not their own language but also the human language.
Giovanni was a small terrier abandoned in a shelter. I sat down beside him and felt a tremendous sadness flowing from the little dog. He had lost someone he loved!
The owner of the shelter nodded, and told me that the dog’s owner had died, but the remaining members from the family didn’t want him. I laid down next to him and was only in the moment.
I was later told where his master was buried, and I took the dog with me to the cemetery. Directly, Giovanni jumped out and began to sniff, and then moved up to the newly made grave.
Later Giovanni jumped into the car and his energy field had changed. Several days later, we could see a huge difference in his behavior. He ate, and he eyes sparkled again.
At the cemetery, I could “think” the emotions in peace and quiet while Giovanni picked up “pictures”. There was no one around that could interfere with us, with his or her negative feelings, or send pictures that they felt sorry for Giovanni. Pity turns into negative emotions and allows children and animals to translate them into a message of  “useless”. They feel like “no one likes me”.
A few days later Giovanni was adopted. His new energies attracted the new family, an elderly couple, like his former master.
Animal Language has no words; energies can speak all languages. If we are clean and clear in our thoughts and flow we then become understandable. Swedish as well as  Italian.
That’s Amore!
Mia Mattsson-Mercer

CHAINED ANIMALS IN THE HUMAN WORLD

0
Some of you have asked if I cannot translate my columns that I write for Magazine Nara. Here is my latest. Happy Reading!
Chained Animals in the Human World

He stood frozen with a thick chain around his neck. The beautiful Rottweiler’s neck weighed down and I could feel his pain along his entire back. Our eyes met!
I could not understand why the owner kept him chained and locked up in a cage! Despite the dull eyes he did radiate a strong wisdom. I feel a strong despair about chained animals, for all animals that are being held in captivity. 
Suddenly I heard an inner voice from him:
“You people show more fears than any other animal on this planet. You want to own and claim the lives of those who radiate love and wisdom. Your fears go on for generations and wont end until every single person says stop.
We animals have an important role in your life. Together!
What comes out from you affects the chain of life. It affects your neighbor, zoos, families, friends, strangers and most importantly, children.”
My daughter Olivia, was maybe three or four years old, when she went a couple of hours a week to an Italian kindergarten. One day the Kindergarten would go to the circus. My heart clenched. I did not want Olivia to go there, the circus used live animals. I expressed my despair to a good friend.
“Mia let her go there and get her own impression. If she does not get to go, it will be even more difficult for her to understand all the children’s joy the next day in school. She will feel excluded. In addition, she will never learn to argue either, ” said my wise friend.
It was with a fake smile, I waved goodbye to the happy children at the school bus. A few hours later I picked Olivia up at the schoolyard. She was walking towards me with her head bowed. Her little arms hugged me, “Mom, it was so horrible to see these animals, they do not feel good!”
My eyes filled with tears, I whispered quietly, thank you universe, and to my friend and to my wise little daughter Olivia.
You’re probably wondering what happened to the Rottweiler? I tried to talk to the owner of the Rottweiler and the police, but they all looked at me with empty, bland eyes. One night, “someone” cut the padlock and the neck chain with a bolt cutter. Today King lives at an unknown location with protected identity.
That’s Amore!
You can also read it on TIDNINGEN NARA in Swedish