Animals Without Limits

American Swedish non profit organisation

Category Archives: gatuhund

Ett meddelande från djurriket på Andra sidan

1
Mia Mattsson-Mercer krönika pa Tidningen Näras hemsida http://www.tidningennara.se 


Vi djur lever efter vinden som är vår lärare. Du kan höra hennes röst om du lyssnar tillräckligt noga. Ljuset tillsammans med mörkret visar oss vägen. Människan är antingen vår vän eller fiende. Ni längtar efter frihet men inser inte att ni redan är fria! Det handlar om mod. Ni föds med gåvan av vetandet, men låter andra ta den ifrån er. 

Jag hoppade till där jag satt på kontoret för att göra min meditation, innan dagen började. Mina hundar låg stilla och ett svagt snarkande hördes ifrån de äldre hundarna.  

När ni håller oss i fångenskap tar ni sakta bort vårt tänkande. 

Orden ekade inom mig. Jag hade känt likadant när jag var hemma med barnen som små. Hur jag själv höll på att bli galen av instängdhet. Min hjärna domnade sakta bort. Men vem var denna inre röst som kom till mig under min meditation? Jag slöt ögonen igen och tog två djupa andetag. Impulserna kom snabbt tillbaka.

Många människor tittar ned på hemlösa människor och djur. Men de har sin frihet. Hemlösa har en annan lärdom som de följer. När ni människor är arga eller stressade är det som ett slags gift utsöndrar i era kroppar. Ni har så många sjukdomar. Djur i frihet lever längre än husdjuren. Ni ser väldigt sällan gatuhundar som plötsligen är arga eller stressade.

Vi behöver aldrig lära oss något genom en sjukdom. När vi blir sjuka accepterar vi det utan rädslor och mediterar oss igenom processen. Healing kommer från våra familjemedlemmar som ligger på ett behörigt avstånd. Vi är aldrig rädda, för vi vet vad som finns på Andra sidan. Livet ger er flera chanser. Gör som gatuhundarna, följ den inre kompassen. Du är född god, slarva inte bort din välvilja. När du ger din godhet till någon, aktiverar du ett liv med mod. 
That’s  Amore!
Mia Mattsson-Mercer

Trasiga själar hjälper varandra — Broken Souls has Strong Healing Ability

0Broken Souls has Strong Healing Ability to other Broken Souls
One family wanted to adopt a dog from my organization. The family was immediately very open about what their family situation looked like.
I was extremely grateful for their openness, it meant that I could quickly find a dog that matched their energies. A few months earlier, their daughter had tried to commit suicide. Now the family felt that a dog could help their daughter to “heal”, of course, along with their doctors and therapists. But, they reasoned, to have a four-legged friend who slept with her, agreed on walks, someone to confide in, and was there full of love, would be beneficial for her. Also, the demand for routines upon their daughter if she was responsible for a dog would additionally help to ground her and help her to heal.
Of course the whole family wanted a new family member, the time was right for all. There were many cute big dogs with a high-energy factor, but I had an overweight little brown female dog who had spent two years in a cage down in south Italy.
A dog with high energy to a home that are working so hard to heal, would not be good — its high energies could activate and add more stress for the the family and situation. The family needed a cool dog who knew what she wanted, loved life (and food) and to only wanted belong to a family.
When Iris arrived to the family, she chose right away the daughter’s bedroom to become her bedroom as well.  Is it that a “broken” soul recognizes another’s “broken” soul?
The dog Iris also had a claim to the daughter, “I’m there for you, but you also need to stay alive and be there for me.”
When the daughter woke up in the middle of the night to go to the bathroom, Iris sat up in her basket and waited calmly until she came back.
Every day I received updates from the family about how much they all loved Iris.
“Mia, we never dreamed that our daughter would feel as good as she does after only four months after our beloved dog’s arrival. “Iris therapy” really worked 100%. Best dog Ever!”
This business of “Rescue Dogs” really has a double meaning and paradox: is it we who save them, or is it they who will save us? Who really saves whom?
They ended their email: “We just got the dog we wanted, quiet, contact seeking, loving and ‘personal and wacky’ in a wonderful way. Greetings, family Iris “
When we see each other’s inside strength and beauty, discounting the outside of temporary weakness, then we can help and be helped. This is what is called unconditional perfection in the circle of life. About everyone’s right to live, love and seek happiness!
That’s Amore!

I had the families permission to write their story.

Trasiga själar hjälper varandra till läkning

En familj ville gärna adoptera en hund av mig. Familjen var med en gång väldigt öppna med hur deras familjeförhållande såg ut. Jag var oerhört tacksam över deras öppenhet, det gör att jag snabbare kunde finna en hund som matchade deras energier. 
Ett par månader tidigare hade deras dotter försökt begå självmord. Nu kände familjen att en hund skulle kunna hjälpa deras dotter till att ”läkas”, naturligtvis tillsammans med andra läkare och samtalsterapeuter.

Att ha en vän som sov tillsammans med henne, gick med på skogspromenader, någon att kunna anförtro sig till och som fanns där full av kärlek. Dessutom ställdes det krav på dottern, att hon också skulle finnas där med rutiner som infaller när man skaffar en hund.

Naturligtvis var hela familjen med på att ha en ny familjemedlem, tiden var mogen för alla. Där fanns många gulliga stora hundar med hög energifaktor, men jag hade en överviktig liten brun hundflicka som suttit två år i en bur nere i Italien.

En hund med hög energi till ett hem som arbetar med att läkas, ska inte ha höga energier som kan aktivera och tillföra mera stress. Familjen behövde en cool tik som visste vad hon ville, älskade livet (och mat) och att få tillhöra en familj.

När Iris anlände till familjen valde hon med en gång dotterns sovrum till sitt sovrum. Är det så att en ”trasig” själ känner igen en annans ”trasig” själ?

Men hunden Iris hade också ett krav till dottern: Jag finns där för dig, men du måste också stanna kvar i livet och finnas där för mig.

När dottern vaknade mitt i natten för att gå upp till badrummet satte sig Iris upp i sin korg och väntade lugnt tills hon kom tillbaka.  Varje dag fick jag uppdateringar med hur mycket de alla älskade Iris.

”Mia, vi kunde aldrig drömma om att vår dotter skulle må så bra som hon nu gör redan efter fyra månader efter vår älskade hunds ankomst. ”Iris-terapin” funkade verkligen till 100 %. Bästa hunden!
Det här med ”Rescuedogs”, får verkligen en dubbel innebörd: Är det vi som räddar dem, eller är det de som räddar oss? Vem räddar vem egentligen?Vi fick precis den hunden vi ville ha, lugn, kontaktsökande, kärleksfull samt ´personlig och knäpp´ på ett underbart sätt. Hälsningar Familjen Iris”

När vi ser varandras innersta styrka utanpå den temporära svagheten, kan vi hjälpa dem och de hjälper oss. Detta är vad som kallas villkorslös fullkomlighet, i livets cirkel. För allas rätt att leva!

That’s Amore!
Mia Mattsson-Mercer

Mia har fått godkännande av familjen att publicera deras historia. 

Good Bye My Friend RIP

0
RIP JOEY my Friend,
Last Saturday I noticed that we were running out of time. You were still wagging your tail, but something had changed around you. Sunday came and you were laying close to me, closer than ever before. I knew the time was here.
That Monday morning phone call to the veterinarian was the hardest to make.
Joey was the happiest stray dog in Campania, Italy. With his love and positive attitued he was loved by many Italians, Brits and Americans. He touched so many hearts.
I got a message from Carol Mander Yeomans asking if we could find Joey a home. Stray, getting older (not in his mind at all) winter was coming….I said yes we would find him a home.
Jolene Callahan took him into her home during the health check and passport (helped us great during that time it took, Thank you)
Joey came to me and he was wonderful, deaf, positive little guy. He had a tough stabile charisma that told the other dogs to accept him. And they did, right until the end heart emoticon
No one answered on Joeys adoption add. Maybe because he was black…maybe because there are millions of dogs searching for homes out there!
He was loved, so much loved….and I didn’t get to have you for a long time, but you are forever in my heart. 
Joey, you got your wish granted, to fall a sleep outside in “your” freedom with me by your side. 
Thank you my veterinarian Martina (Germany) for helping me with Joeys wish heart emoticon
Freedom Joey. I miss you so much. heart emoticon
That’s Amore
Mia Olivia Max